2023 TAN ASZU INTRO KIT #4

Register to view prices

Compare

Product Description

2023 TAN ASZU INTRO KIT #4
(2) SEXY AND I GLOW IT 400X BRONZER 13.5 OZ
(2) KIWI COLADA 400X BRONZER 13.5 OZ
(2) STRAWBERRY MARGARITA 400X BRONZER 13.5 OZ
(1) SEXY AND I GLOW IT 400X BRONZER 7.5 OZ
(1) KIWI COLADA 400X BRONZER 7.5 OZ
(1) STRAWBERRY MARGARITA 400X BRONZER 7.5 OZ
(4) SEXY AND I GLOW IT 400X BRONZER .75 OZ
(4) KIWI COLADA 400X BRONZER .75 OZ
(4) STRAWBERRY MARGARITA 400X BRONZER .75 OZ
RETAIL VALUE $ 720.00
Weight 150 oz